Η Enerdia, πρωτοπόρος εταιρία στην Κατασκευή και Συντήρηση Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και η Trade Logistics εταιρία του Ομίλου Φουρλή προχώρησαν σε συμφωνία για την

Read more Συμφωνία της Enerdia με την Trade Logistics για τη λειτουργία και συντήρηση Φ/Β πάρκου 1 MWp