Στην Enerdia πιστεύουμε ότι δεν αρκεί να υλοποιεί και να κατασκευάζει κάποιος καλά έργα, αλλά να εξασφαλίζει απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των έργων στο μέγιστο βαθμό, ώστε να επιτυγχάνονται οι Επενδυτικοί στόχοι.

Εκεί, δηλαδή, που κρίνεται η επιτυχία της Επένδυσης είναι στη σωστή και ομαλή Λειτουργία του έργου και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί η Εταιρεία Συντήρησης να προσφέρει.

Αυτό σημαίνει μετρήσιμα και διαφανή αποτελέσματα, τα οποία αυξάνουν την απόδοση της Επένδυσης και εξασφαλίζουν την επίτευξη των Επενδυτικών προσδοκιών.

Πρωτοπορούμε και διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό, καθώς δεν επιδιώκουμε απλώς την Προληπτική Συντήρηση ή την Επιδιορθωτική Επέμβαση, αλλά εγγυόμαστε και επιτυγχάνουμε τη Βέλτιστη Συντήρηση (Perfective Maintenance).

Εξασφαλίζουμε και προσφέρουμε τη Μέγιστη Απόδοση στα έργα των πελατών μας, συνδυάζοντας την υψηλή εξειδίκευση του Τεχνικού μας προσωπικού, την εταιρική μας φιλοσοφία και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε, υιοθετώντας 3 βασικές διαδικασίες:

image-15

Καθημερινή & Στενή Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς των Έργων

Άμεση Απόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν

Συνεχής Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση πρακτικών

Εξασφαλίζουμε υψηλό βαθμό Απόδοσης και Διαθεσιμότητας Ισχύος και υπογράφουμε την ταχύτερη δυνατή απόκριση σε οποιοδήποτε συμβάν:

Ετήσια Αποτελέσματα Φ/Β Εγκαταστάσεων μετά από 5 χρόνια λειτουργίας

performance-operation-maintanance-1

Απόδοση

performance-operation-maintanance-2

Μέσος Χρόνος Απόκρισης

performance-operation-maintanance-3

Διαθεσιμότητα

Μέσα από τα προγράμματα Συντήρησης της Enerdia και την καθημερινή φροντίδα των Ενεργειακών εγκαταστάσεων, εξασφαλίζουμε ταχύτερους χρόνους απόσβεσης των επενδύσεων και έχουμε πετύχει, σε όλα μας τα έργα, σημαντικές οικονομικές ωφέλειες, που μας καθιστούν ως τον πιο σημαντικό συνεργάτη του Επενδυτή.

Μέση Ετήσια Παραγωγή Πελατών μας = +10% vs Budget

Σε Συνεχή Λειτουργία με Υψηλή Απόδοση

  •  Τέσσερις (4) τεχνικές βάσεις σε όλη την Ελλάδα

  • Πιστοποίηση εργασιών από TUV Austria Hellas

  •  Κεντρική παρακολούθηση Φ/Β Σταθμών μέσω τηλεμετρίας

  • Μηνιαίες Τεχνικές Αναφορές (reports)

  •  Τεχνική Υποστήριξη 24/7

  • Εγγύηση Διαθεσιμότητας (Availability)

  •  Εγγύηση Απόδοσης (Performance Ratio)

image-14