ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σκοπός μας είναι να χτίσουμε το μέλλον της Ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωμένες, υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνικής εξειδίκευσης υπηρεσίες, από την ανάπτυξη έως την Κατασκευή με το «κλειδί στο χέρι» κάθε είδους Ενεργειακού έργου, ενισχύοντας τον Επενδυτή Ενέργειας να πετύχει με τον καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο όλους τους επενδυτικούς του στόχους.

Είμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη μας, σε όλο τον κύκλο ζωής της Επένδυσης, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες O&M και Asset Management, εγγυώμενοι την επίτευξη των οικονομικών στόχων και υψηλή απόδοση παραγωγής με υπηρεσίες από το Α στο Ω.

Pano_photo_solar
project-development-diagramm

Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση Έργου

Μαζί με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών και βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας, έχουμε αναπτύξει ένα χαρτοφυλάκιο ώριμων αδειοδοτικά έργων ΑΠΕ, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Η Enerdia για τη χρηματοδότηση των έργων αυτών συνεργάζεται με αναπτυξιακά χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και με Ενεργειακά funds, με σκοπό τη μόχλευση κεφαλαίων και τη μεγιστοποίηση του οφέλους της ίδιας της Επένδυσης.

Με τον τρόπο αυτό, η Enerdia είναι σε θέση να προσφέρει ευέλικτα προγράμματα Project Financing, ανάλογα με τις ανάγκες του Επενδυτή.

Kato_photo_Bouldoza