Η Enerdia, πρωτοπόρος εταιρία στην Κατασκευή και Συντήρηση Σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και η Trade Logistics, εταιρεία του Ομίλου Φουρλή, προχώρησαν σε συμφωνία για τη

Read more Συμφωνία της Enerdia με την Trade Logistics για τη λειτουργία και συντήρηση Φ/Β πάρκου 1 MWp