Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Enerdia, της εταιρίας που παρά την κρίση σημειώνει μια αξιοπρόσεκτη ανοδική πορεία στην κατασκευή και συντήρηση έργων ΑΠΕ, «αποκαλύπτει» μιλώντας στο Read more «Και στην κρίση, οι ευκαιρίες δε λείπουν» Το success story της Enerdia στην κατασκευή