Διοίκηση

Τάσος Αθανασόπουλος

Τάσος Αθανασόπουλος

CEO & Founder

Ο Τάσος είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ με εξειδίκευση στην προστασία και τον έλεγχο στη Μέση και Υψηλή Τάση, καθώς επίσης κατέχει και δίπλωμα Executive MBA από το ALBA. Διαθέτει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας σε μελέτες, κατασκευή και Business development ενώ, πριν την enerdia, είχε εργαστεί σε διάφορες θέσεις υψηλής ευθύνης για μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Schneider Electric και η Raycap, έχοντας εξασφαλίσει, διαχειριστεί και εκτελέσει συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων. Τα πεδία εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν Αιολική και Φ/Β Ενέργεια με πάνω από 80MW έργων σε μελέτες και κατασκευή, καθώς επίσης και Επιχειρηματική Στρατηγική, Πωλήσεις, Διαχείριση Συμβάσεων και Διεθνείς Διαπραγματεύσεις.

Τάσος Σταματέλλος

Τάσος Σταματέλλος

Sales Director

Ο Τάσος κατέχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, καθώς και Μεταπτυχιακό δίπλωμα διαχείρισης Ενέργειας από το ΕΜΠ. Έχει μεγάλη εμπειρία σε Πωλήσεις και Business Development, με περισσότερα από 12 έτη στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχοντας εξασφαλίσει περισσότερα από 150MW συμβάσεων. Πριν την enerdia είχε διατελέσει Διευθυντής Πωλήσεων σε πολλές εταιρίες, μεταξύ αυτών και την Conergy, όπου ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη, χρηματοδότηση και κατασκευή μεγάλων Φ/Β έργων στην Ευρώπη και στην Μ. Ανατολή.

Μάριος Βάσος

Μάριος Βάσος

Senior Project Manager

Ο Μάριος είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Θράκης και επιπλέον, κατέχει δίπλωμα MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι πιστοποιημένος Professional Project Manager από το PMI Association και έχει περισσότερα από 7 έτη εμπειρίας σε σχεδιασμό και μελέτες Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και σε project management σε περισσότερα από 90ΜW Φ/Β και Αιολικών έργων, καθώς επίσης και δικτύων διανομής.

Θεόδωρος Μπούμης

Θεόδωρος Μπούμης

Operations & Services Manager

Ο Θεόδωρος είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο της Πάτρας, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε «Διαχείριση Ενέργειας» από το ΕΜΠ και p-MBA από το ΕΜΠ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνική εξειδίκευση στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με περισσότερα από 6 έτη ως Project Manager και O&M manager μεγάλων Φ/Β έργων.

Θεοδώρα Μεταξά

Θεοδώρα Μεταξά

Asset & Finance Manager

Η Θεοδώρα έχει πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πριν την enerdia, ήταν υπεύθυνη, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, στην Οικονομική ανάπτυξη επιχειρήσεων σε εταιρίες στον χώρο των Υπηρεσιών στην Αν. Ευρώπη. Σήμερα, είναι υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση της enerdia, καθώς επίσης και για το asset management και τον προγραμματισμό της εταιρίας.